Ti tips før du begynner med aksjehandel

indexfond

Nordmenn ser stadig etter nye løsninger til å tjene litt ekstra på sparepengene sine, og for mange så er ikke sparing i bank et alternativ som gir høy nok avkastning. Aksjehandel har vært en inngangsbillett til rikdom for mange, men det er naturligvis ikke like enkelt som mange tror. Dersom du har lyst til å begynne med aksjehandel så anbefaler vi at du leser våre ti tips først.

1.      Forbered deg på en tålmodighetsprøve

Aksjehandel er ikke noe for en med svakt hjerte, eller for den som ikke har tålmodighet. Her gjelder det nemlig å ha is i magen, ettersom det som regel vil ta mange år før man tjener noe særlig på investeringene. Dessuten er det ofte store svingninger i aksjemarkedet, og det gjelder å ha is i magen slik at man forholder seg rolig når kursen går nedover. Dette er den største utfordringen med aksjehandel – nettopp at man ikke vet når man skal kjøpe eller selge, og selger på feil tidspunkt.

2.      Er aksjefond et bedre alternativ?

Ved aksjehandel så har man selv full kontroll over hvilke selskaper man vil investere i, men det krever grundig research og en kjennskap til markedet som slettes ikke alle har. For nybegynnere vil aksjehandel være en risikosport, mens et aksjefond er et langt tryggere alternativ. Da spytter du inn penger og lar eksperter ta kontroll over investeringene. Dette gir som regel langt mindre avkastning, men allikevel høy nok til at det er mer fordelaktig enn å spare i bank.

3.      Finn informasjon

Dersom du bestemmer deg for at aksjehandel er det du vil, så må du gjøre grundig research før du kjøper aksjer. Det er naturligvis en fordel å ha kjennskap til bransjen og de selskapene du skal kjøpe aksjer i, og det krever mange timers arbeid for å analysere de ulike markedene. Her kan du søke opp offentlig informasjon om bedriftene, og se på seneste års regnskap. Kanskje kan du kontakte noen i bedriften med spørsmål? Her er det også veldig lurt å ha en erfaren mentor som kan komme med tips og råd.

4.      Tenk langsiktig

Du kommer ikke langt med aksjehandel dersom du kjøper aksjer for å så selge de senere samme året. Det er svært lite penger å tjene på det, og man må tenke langsiktig. Mange eksperter mener at man må se minst fem år frem i tid dersom man skal få en verdifull avkastning på aksjehandelen. Ønskescenarier om at man kjøper aksjer i det nye «Apple» mens det fortsatt holder på i garasjen, før det senere eksploderer, skjer i svært få tilfeller.

5.      Hva skal du investere i?

Her gjelder det altså å kjenne bransjen, slik vi har vært inne på tidligere. Mange eksperter fraråder også handel i små selskaper, ettersom man umulig kan vite om dette kommer til å gå bra eller ikke – med mindre man har solid informasjon som nærmest garanterer at selskapet vil vokse.

6.      Innen- eller utenlandsinvestering

Det er mulig å kjøpe aksjer både i norske og utenlandske selskaper. Hva er lurest? Det er et spørsmål som ikke har noe enkelt svar, men for nybegynnere så vil det som regel være enklest å holde seg til det norske aksjemarkedet. Da slipper man å blande inn utenlandske valuta, som for øvrig kan medføre en risiko i seg selv. Samtidig så er det lettere å skaffe seg kunnskaper om norske bedrifter i mange tilfeller.

7.      Ikke bli personlig

Aksjehandel kan på mange måter anses som gambling, spesielt når man er nybegynner. Derfor nytter det ikke å bruke sparepengene som egentlig skulle være egenkapital på aksjer, for å håpe at det gir suksess. Her er man nødt til å bruke penger som man har råd til å tape, slik at man unngår en personlig konkurs fordi man begynte med aksjehandel. Denne fellen har mange nordmenn gått i tidligere, og vi vil ikke at du skal bli den neste!

8.      Hyppig handel

Å investere i ett selskap én gang for å deretter lene seg tilbake og glemme det hele er en sjeldent suksessoppskrift. Skal man drive med aksjehandel så lønner det seg med hyppige investeringer. Enkelte eksperter mener at man hvert kvartal eller hvert halvår bør investere i nye aksjer, først og fremst for å redusere risikoen, men også for å kjøpe verdipapirer i forskjellige perioder. Enkelte ganger vil du kanskje komme dårligere ut av det, mens andre igjen så tjener du stort på det.

9.      Spre risikoen

På samme måte som du skal handle aksjer ofte, så lønner det seg å spre risikoen. På fagspråket så kalles dette for diversifikasjon, og handler rett og slett om at du kjøper aksjer i forskjellige selskaper i ulike bransjer. Kjøper du bare aksjer i ulike selskaper i samme bransje, så vil du kunne tape mye penger dersom bransjen opplever en nedgang – slik som for eksempel nylig var tilfellet for oljebransjen.

10.  Lær av ekspertene

Mange har lyktes med aksjehandel, og det er rådene fra disse du bør lytte på. Kommer du i kontakt med en erfaren investor så vil det være gull verdt. Det finnes også mange gode tips og råd på nettforumer som du kan dra nytte av, og det lønner seg å være åpen for hjelp. Typisk for mange nybegynnere er at de overvurdere sine egne evner og derfor går på en smell før de søker hjelp og informasjon. Begynn med å tilegne deg kunnskaper, så går alt så mye bedre!